Strona w budowie


Centrum Kulturalno-Biblioteczne powstało w wyniku połączenia dwóch jednostek:

Gminno-Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Bolkowie →         Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Bolków →