Aktualności

Zapraszamy miłośników sztuki i rękodzieła🤩🧶🧵🪡🖌🖊🎨

17.02.2023

 

 

 

 

Lubińskie Stowarzyszenie Twórców Kultury

Lubińskie Stowarzyszenie Twórców Kultury – jest organizacją pożytku publicznego, działającą od 2001 r. Stowarzyszenie prowadzi działalność kulturalną na terenie Zagłębia Miedziowego, dążąc do powszechnego uznania twórczości artystycznej jako istotnego nurtu w działalności człowieka. Zrzesza 32 artystów z różnych dziedzin sztuki takich jak: malarstwo, fotografia, poezja, rzeźbiarstwo i różne rodzaje rękodzieła. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Lubin.

Celem organizacji jest pomaganie młodym twórcom znaleźć się w ich własnym środowisku, pomoc w doskonaleniu warsztatu, nauki rzemiosła, jak również organizowanie wystaw, plenerów, spotkań ze znanymi ludźmi kultury oraz pomoc swoim członkom przy tworzeniu własnych dzieł, a przy tym nabierać pewności we własne możliwości. Stowarzyszenie ma za sobą szereg udanych wystaw, wielu zwolenników, jak również ludzi pozytywnie odbierających sztukę.

Głównym atutem Stowarzyszenia jest organizacja wystaw promujących różne tematy: historyczne, okazjonalne, sakralne, a przede wszystkim ukazujące piękno natury. Łącznie w ciągu dwóch ostatnich dekad zorganizowano ponad 100 wystaw. Artyści uzyskują natchnienie i wenę twórczą podczas organizowanych warsztatów i plenerów artystycznych w różnych rejonach Kraju. Obecnie coraz częściej wystawy są prezentowane poza terenem Zagłębia Miedziowego.

W ostatnich latach prym wiodły wystawy historyczne obrazujące wydarzenia z przed 100 lat, związane z Bitwą Warszawską, czy też  związane z ogłoszeniem przed 40 laty stanu wojennego w Polsce. Wystawy okazjonalne związane z życiem teatralnym, czy też ekologiczne, związane z ochroną środowiska również odniosły ogromny sukces.

Wielu artystów ze stowarzyszenia otrzymało honorowe odznaki „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, a także dyplomy ufundowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz szereg innych nagród przyznanych przez instytucje lokalne i regionalne.

Adres Stowarzyszenia:

59-300 Lubin

ul. Komisji Edukacji Narodowej 6A

NIP 692 23 00 050

KRS 0000070831

Tel. kont. 606 791 824

Prezes Zarządu: Wiesław Radojewski

Adres do korespondencji:

59-300 Lubin, ul. Kamienna 3/3

Zmień rozmiar tekstu
Zmień kontrast