Edukacja Kulturalna 2023

„KULTURA JĘZYKIEM INKLUZJI” to projekt realizowany w ramach zadania EDUKACJA KULTURALNA miał na celu rozwinięcie kreatywności  i umiejętności twórczych uczestników, opartych na integracji i współdziałaniu różnych grup wiekowych i społecznych.

Projekt został skierowany do osób starszych, samotnych oraz osób ze specjalnymi potrzebami

i polegał na działaniach animacyjnych i włączających.

Elementy składowe projektu to warsztaty ceramiczne, spotkania ze specjalistami

w dziedzinie historii sztuki oraz dostępności architektonicznej, eksperyment artystyczny włączający mieszkańców do wspólnego kreowania i tworzenia muralu oraz bolkowskich kamieniczek.

W „Kulturze językiem inkluzji” każdy uczestnik zachował swoją indywidualną tożsamość,

a dzięki wspólnemu językowi, jakim jest kultura, rozwinął kompetencje społeczne i osobiste.

Wszystkie działania zostały zrealizowane w partnerstwie Stowarzyszenia na rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych „Niezapominajka”, Stowarzyszenia Wspierającego Osoby Niepełnosprawne „Integracja” oraz Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Bolkowie.

Finał projektu został zaplanowany na 03 grudnia 2023 r. w Międzynarodowym Dniu Osób Niepełnosprawnych.

 

Elementy składowe zadania:

Maj – wrzesień – warsztaty ceramiczne prowadzone pod okiem ceramika Elżbiety Telatyńskiej oraz  opiekuna artystycznego Krystyny Korman -Mażol.

30 uczestników odbyło 10 spotkań po 2 godziny, podczas których tworzyli oni ceramiczne kafle do muralu o tematyce florystycznej, przedstawiające samego autora oraz detale architektoniczne naszego miasta. Ta wieloetapowa praca opierała się również na szkliwieniu i wypalaniu powstałych kafli.

Maj – wrzesień -piesza wycieczka z przewodnikiem „Szlakiem bolkowskiej architektury” przeprowadzona przez historyka sztuki i wybitnego znawcę regionu Arkadiusza Mułę. Spacer miał na celu zgłębienie wiedzy dotyczącej otaczającej nas architektury czy detali architektonicznych oraz uwypuklenie barier ograniczających poruszanie się osób ze specjalnymi potrzebami.

Lipiec – Happening, spontaniczne spotkanie zorganizowane w sercu miasta Bolkowa, podczas którego powstały bolkowskie kamieniczki-lampiony z gliny. Oprócz uczestników projektu, każdy mógł włączyć się do twórczego działania. Nagrany został reportaż „Mieszkańcy w akcji”, który uchwycił wielo

pokoleniową integrację, współpracę oraz radość ze wspólnego tworzenia.

 

 

 

Reportaż – Mieszkańcy w akcji – kliknij tutaj

 

Sierpień – wrzesień -praca nad muralem. Czas niezbędny na wypalenie i szkliwienie płytek ceramicznych oraz kamieniczek.

 

Grudzień – Finał Projektu zaplanowano na 03 grudnia 2023 r. podczas Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych w Galerii Ars et Historia w Bolkowie.

 

 

Finał rozpoczął się projekcją 7 -minutowego reportażu Michała Wrońskiego pt. „Mieszkańcy w akcji” oraz prezentacją lampionów-kamienic. Odbył się panel dyskusyjny z uczestnikami projektu, prelekcja Pawła Romańskiego „Co chcielibyśMY wiedzieć o dostępności”, wystawa fotograficzna przedstawiająca portrety uczestników happeningu „Mieszkańcy w akcji” oraz poczęstunek.

Każdy uczestnik finału otrzymał torbę promującą projekt „Kultura językiem inkluzji”

 

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego”

Zmień rozmiar tekstu
Zmień kontrast