Wielka opera w małym mieście „Straszny dwór” na Zamku Bolków w 160 rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego

Rok 2023 to obchody 160 rocznicy wybuchu Powstanie Styczniowego. W celu upamiętnienia tego wydarzenia Centrum Kulturalno-Biblioteczne we współpracy z partnerem Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze podjęło działania o charakterze kulturowym i edukacyjnym w celu popularyzacji wiedzy na temat organizacji, przebiegu oraz skutków Powstania Styczniowego, w kontekście budowania nowoczesnej tożsamości narodowej, politycznej i kulturowej. W ramach zadania zaplanowano prezentację opery „Straszny dwór” Stanisława Moniuszki na dziedzińcu Zamku w Bolkowie w dniu 25.08.2023r. Zarówno dzieło jak i poprzedzające je gawęda historyczna, stanie się okazją do poznania historii Powstania Styczniowego, społecznego kontekstu związanego z jego wybuchem oraz znaczenia kultury dla promowania i podtrzymywania postaw patriotycznych w narodzie polskim.

W tych trudnych czasach w naszym mieście potrzebujemy impulsu do wzmocnienia wiary w siebie, dlatego postanowiliśmy dokonać czegoś niezwykłego – widowisko, które się do tego przyczyni. W wielomiesięcznych dyskusjach z partnerem przygotowywaliśmy się do tego zadania. Jesteśmy przekonani, że dzięki realizacji projektu dodamy skrzydeł mieszkańcom Bolkowa i Dolnego Śląska.

Powstanie Styczniowe jest jednym z najważniejszych wydarzeń w dziewiętnastowiecznej historii Polski. Wywołane rewolucją moralną i serią krwawo tłumionych manifestacji patriotycznych oraz przymusowym poborem do wojska – branką, okazało się najdłużej trwającym z narodowych powstań.
Rok 2023 niesie z sobą obchody 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego, zrywu narodowego Polaków, spowodowanego wzrastającymi represjami rosyjskiego zaborcy na ludności ziem dawnej Rzeczypospolitej. Mimo, że Polacy nie dysponowali zorganizowaną armią, a działania zbrojne miały głównie charakter walk partyzanckich i podjazdowych, powstanie trwało w różnych częściach zaboru rosyjskiego aż po 1865 rok. Wybuch powstania, bezpośrednio wynikający z ogłoszonej branki do carskiej armii polskiej młodzieży męskiej, był jednak efektem rosnących nastrojów patriotycznych. W dorosłość wkraczało pokolenia urodzone już po klęsce Powstania Listopadowego, które chciało wnieść swój wkład w ideę niepodległości. Istotną pomocą na tym gruncie była działalność twórców polskiej kultury. Można wśród nich wyróżnić poetów realizujących twórczość w nurcie narodowym: Adama Mickiewicza: „Dziady” (1823/1832/1860), „Konrad Wallenrod” (1828) czy „Pan Tadeusz” (1834) oraz Juliusza Słowackiego: „Kordian” (1834). W duchu patriotyzmu tworzyli również
kompozytorzy, by wymienić choćby Etiudę c-moll tzw. Rewolucyjną Fryderyka Chopina (1831).

W duchu podtrzymania tradycji narodowych i patriotyzmu w społeczeństwie szczególnie zasłużył się Stanisław Moniuszko, powszechnie uznawany za twórcę polskiej opery narodowej. Pochodzący z miejscowości Ubiel (obecnie Białoruś) artysta uczył się początkowo pod okiem matki, a następnie zdobywał profesjonalne wykształcenie w Warszawie, Mińsku i Berlinie. Postawę patriotyczną wyniósł z domu rodzinnego – ojciec uczestniczył w kampanii 1812 roku – szczególnie uważnie przyglądając się wątkom ludowym i tradycji szlacheckiej oraz niższym warstwom społeczeństwa. Zainteresowania te widać w
jego operach: „Halka” (1848/1858) „Flis” (1858), „Hrabina” (1860) oraz „Verbum nobile” (1861). Kulminacją twórczości w nurcie narodowej była opera „Straszny dwór” z librettem Jana Chęcińskiego”. Pracę nad dziełem uznawanym za najlepsze Moniuszko rozpoczął już w 1861 roku, nasycając je obrazami codziennego życia szlachty, męstwa żołnierskiego oraz gotowości do walki w imię wolności Ojczyzny. Dla podkreślenia polskości Moniuszko posłużył się
charakterystycznymi polskimi tańcami (mazur, polonez, czy krakowiak) oraz motywami melodycznymi znanych pieśni ludowych. Wobec wybuchu Powstania Styczniowego, kompozytor przerwał prace, powracając do nich w 1864 roku, gdy zryw narodowowyzwoleńczy chylił się ku upadkowi.

Prapremiera miała miejsce po stłumieniu buntu Polaków, 28 września 1865 roku w Warszawie, ale ze względu na odbiór społeczny opery, cenzura rosyjska zdjęła spektakl z afisza po zaledwie trzech prezentacjach. Premiera polska przerodziła się w wielką manifestację patriotyczną. W zaborze rosyjskim wrócono do
„Strasznego dworu” dopiero po 20 latach, w 1885 roku. Wystawiono go również w Kijowie (1873) i Lwowie (1877), Pradze i Wiedniu (1891-1892). Dzieło nasycone jest słynnymi ariami i partiami zespołowymi. Działo uznawane jest za najlepszą operę Moniuszki i zarazem najlepszy tego typu polski utwór XIX wieku.

Biorąc pod uwagę powyższe Centrum Kulturalno-Biblioteczne Gminy Bolków postanowiło zorganizować w partnerstwie z Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze w dniu 25.08.2023 r. operę „Straszny dwór” Stanisława Moniuszki w pełnej odsłonie na dziedzińcu Zamku Bolków. Opera Stanisława Moniuszki „Straszny dwór” w swojej treści ma wiele wątków pobudzających postawy patriotyczne naszego społeczeństwa. Patriotyzm zawarty jest nie tylko w pięknych strojach, ale w ogólnej
atmosferze polskości, w muzyce w rytmach ludowych. Upowszechnianie patriotycznych postaw jest ważnym celem naszego społeczeństwa i instytucji kultury.
Opera „Straszny Dwór” Stanisława Moniuszki będzie wyreżyserowana przez Pana Tomasza Janczaka.

OBSADA:
pianista – Piotr Łukaszczyk
Narrator/prowadzenie – Andrzej Gładysz
prezentacja multimedialna – Andrzej Kopeć
reżyser światła: Grzegorz Skibiński
realizator dźwięku: Andrzej Kopeć
SOLIŚCI:
Miecznik (baryton) – Kamil Pękala
Hanna i Jadwiga – jego córki (sopran i mezzosopran) – Agnieszka Tyrawska Kopeć, Joanna Horodko
Damazy – zalotnik Jadwigi i Hanny (tenor) – Krzysztof Marciniak
Zbigniew i Stefan – bracia, towarzysze pancerni (bas i tenor) – Adam Woźniak, Tomasz Janczak
Maciej – stary sługa braci (baryton) – Jacek Jaskuła
Skołuba – stary żołnierz i klucznik Miecznika (bas) – Grzegorz Szostak
Cześnikowa – stryjenka braci (mezzosopran) Elżbieta Kaczmarzyk Janczak
Wymienieni soliści młodego pokolenia to uzdolnieni i doświadczeni, a także uznani w Polsce i za granicą artyści. Będą oni propagowali dokonania wybitnego kompozytora Stanisława Moniuszki.

Przedsięwzięcie zostało objęte patronatem honorowym:

Pani Marszałek Sejmu Elżbiety Witek

Marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego.

Wydarzenie zostało przygotowane dla 600 osób dla których zostały przygotowane specjalne zaproszenia.

OPERA „STRASZNY DWÓR” – 25.08.2023r. godz. 20:00

relacja:

     

   

Relacja: PORTALIK 24

https://www.facebook.com/portalik24

      

Media o wydarzeniu:

TV DAMI

https://www.facebook.com/tvdamijeleniagora/videos/822374779567733

TVP WROCŁAW

https://wroclaw.tvp.pl/72309899/straszny-dwor-na-zamku-w-bolkowie?fbclid=IwAR0kveDhEdrr0UefLflaEAMjn463zDbaX-O6DbQV3RUsE0N7OW8BOAQI9_4

TV REGIONALNA

Wykonawcy:

dr TOMASZ JANCZAK

TENOR, MENADŻER, REŻYSER TEATRALNY

W 1995 roku ukończył AM we Wrocławiu. Na scenie zadebiutował w tym samym roku – w Hanowerze w partii Eisensteina w Zemście nietoperza. W latach 1995-1996 roku był solistą TM w Łodzi, a w latach 1996-2004 śpiewał jako pierwszy tenor w TM – Operetce Wrocławskiej. Od 2004 do 2014 był pierwszym solistą Teatru Muzycznego w Lublinie, gdzie wykonywał główne partie tenorowe w Carmen, Strasznym dworze, Nabucco, Traviacie, Baronie cygańskich , Zemście nietoperza i wiele innych. Koncertował w wielu krajach Europy i świata (między innymi liczne angaże w niemieckich teatrach w głównych rolach: Baron Cygański J. Straussa, Sprzedana narzeczona B. Smetany i inne) i wielokrotnie w USA i Kanadzie. W 2006 roku uzyskał Dyplom ukończenia studiów podyplomowych Wydziału Gospodarki Narodowej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu i tytuł Skutecznego menadżer nowoczesnej firmy. W 2011 roku uzyskał tytuł reżysera teatralnego. W 2013 roku uzyskał stopień doktora sztuk muzycznych w dyscyplinie wokalistyka. Od lutego 2008 roku pełnił funkcję pełnomocnika dyrektora naczelnego do spraw artystycznych w Teatrze Muzycznym w Lublinie.W listopadzie 2008 dzięki jego pomysłowi i determinacji doszło do pierwszej

superprodukcji operowej w historii Lublina, była to La Traviata Verdiego w Hali „Globus”, gdzie kreował też rolę Alfreda. W 2012 roku wyreżyserował i zainscenizował z ogromnym sukcesem drugą wielką produkcję operową Nabucco, które w lubelskiej Hali „Globus” obejrzało ponad 5 tyś. widzów. Od 2009 roku do 2013 roku był dyrektorem artystycznym Teatru Muzycznego w Lublinie. Od 2014 roku był dyrektorem artystycznym Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu, gdzie dał się poznać jako pomysłodawca, organizator i reżyser wielkich wydarzeń muzycznych, takich jak mega widowiska: Zemsta nietoperza i Baron Cygański oraz zorganizowany w Hali Stulecia we Wrocławiu koncert Dwa Żywioły z udziałem Aleksandry Kurzak i Krzysztofa Cugowskiego. Od 2016 jest dyrektorem naczelnym i artystycznym Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze. Już w pierwszym sezonie artystycznym szefowania tej instytucji stworzył Karkonoski Festiwal Operowy, gdzie w I edycji zaprezentowany został z ogromnym powodzeniem Straszny Dwór S. Moniuszki w wydaniu plenerowym na Stadionie Miejskim w Jeleniej Górze dla ponad dwutysięcznej widowni. Spektakl cieszył sie tak dużym powodzeniem, że został powtórzony jeszcze tego samego roku w Hali PGE Turów Arena w Zgorzelcu i rok poźniej w RCS Arena w Lubinie. W II edycji Festiwalu przedstawiono Carmen, w której Tomasz Janczak kreował również rolę Don Jose. Do niego należała rownież inscenizacja i reżyseria. W 2019 ramach III edycji Karkonoskiego Festiwalu Operowego wyreżyserował i zainscenizował Superwidowisko operowe Nabucco , w którym także kreował partię Ismaela. Tomasz Janczak od lat prowadzi ożywioną działalność koncertową w Polsce, a także poza jej granicami- w październiku 2019 w Toronto brał udział w koncercie The Very Best of Moniuszko organizowanego przez Celebrity Symphony Orchestra. Z jego inicjatywy Filharmonia Dolnośląska jako jedna z pierwszych na świecie i jedyna w Polsce rozpoczęła w marcu 2020 cykl koncertów „Filharmonia z dostawą do domu”, powstało 12 filmów, które obejrzało ponad 1200.000 melomanów. W 2020 w ramach IV edycji Karkonoskiego Festiwalu Operowego wyreżyserował La Traviata, która była transmitowana na żywo w internecie oraz wystąpił w partii Alfreda. W 2021 odbyła się kolejna edycja Karkonoskiego Festiwalu Operowego- Baron Cygański- dla kilkutysięcznej widowni w PGE Turów Arena w Zgorzelcu, gdzie artysta kreował główna rolę jak i wystąpił w roli reżysera i inscenizatora.W 2022 wyreżyserował kolejną superprodukcję „ Carmen” w ramach VI już edycji Karkonoskiego festiwalu operowego . Od lipca 2023 Dyrektor Naczelny Opery Wrocławskiej.

 

ADAM WOŹNIAK

Absolwent Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Zadebiutował na scenie Teatru Wielkiego w Poznaniu pierwszoplanową rolą Zbigniewa w operze „Straszny Dwór” – St. Moniuszki. Nawiązał współpracę z takimi scenami jak: Opera Nova w Bydgoszczy, Opera w Krakowie, Opera na Zamku w Szczecinie, Opera Bałtycka w Gdańsku, Opera Śląska w Bytomiu oraz Czech Opera Praga. Współpracuje także z filharmoniami w Wałbrzychu, Opolu i Jeleniej Górze, a od niedawna koncertuje również z Warszawską Reprezentacyjną Orkiestrą Wojska Polskiego. Wśród szczególnych osiągnięć artystycznych wokalisty należy wymienić takie role jak Scarpia w „Tosce” G. Pucciniego, Holender w „Der Fliegende Hollander” R.Wagnera, Barnaba w „Giocondzie” A. Ponchiellego, Markiz Posa w „Don Carlosie” G. Verdiego czy tytułowy bohater w „Nabucco” tego samego kompozytora. Swoje kreacje wokalne tworzył we współpracy z takimi dyrygentami jak R. Silva, A. Straszyński, T. Kozłowski, M. Figas, J. Przybylski, N. Baxa i E. Manke. Artystę do wykonywania pierwszoplanowych ról w swoich inscenizacjach zapraszali tacy uznani rerzyserzy jak: W. Zawodziński, K. Nazar, M. Weiss, M. Ottawa, E. Ivanova czy L. Adamik, który powierzył śpiewakowi kreowanie postaci barona Scarpia aż w trzech swoich inscenizacjach opery „Tosca”. Wiele partii operowych ze swego obszernego reprtuaru wykonywał nie tylko na polskich scenach ale także w operach Niemiec, Austrii, Czech, Szwajcarii czy Hiszpanii. W roku 2013 zadebiutował na Festiwalu Wagnerowskim w Bayreuth wykonując Monolog Wotana „Leb’wohl, du kuhnes herrliches Kind” z „Die Walkure” oraz duet Holendra i Senty z drugiego aktu „ Der Fliegende Hollander” R. Wagnera. Od roku 2009 związany jest stałą umową z Operą Śląską w Bytomiu, spełniając się solistycznie w szerokim barytonowym repertuarze.

 

JOANNA HORODKO

sopran

Jest absolwentką Akademii Muzycznej w Poznaniu. Edukację muzyczną rozpoczęła w wieku 6 lat ucząc się gry na fortepianie. Ukończyła Liceum Muzyczne w Poznaniu jako pianistka. Laureatka licznych konkursów krajowych i zagranicznych, między innymi finalistka i laureatka nagrody specjalnej na Międzynarodowym Konkursie Wokalnym w Passau (Niemcy 2005), finalistka XII Międzynarodowego Konkursu Wokalnego na Sycylii (Włochy 2009). Ukończyła kursy mistrzowskie m.in. u prof. Teresy Żylis–Gara, prof. Waldemara Wilda, prof. Ryszarda Karczykowskiego i Margherity Rinaldi. W latach 2001-2007 była solistką Teatru Wielkiego w Łodzi, a w latach 2007-2008 solistką Opery Nova w Bydgoszczy. Debiutowała partią Nannetty w premierowym przedstawieniu „Falstaffa” G. Verdiego u boku Renato Brusona, za co została nominowana do nagrody imienia Andrzeja Hiolskiego w kategorii: „najlepszy debiut operowy sezonu 2001/2002”. W listopadzie 2006 roku uczestniczyła w obchodach Roku Mozartowskiego w Salzburgu kreując partię Lubanary w operze „Der Stein der Weisen”. Współpracuje również z filharmoniami (m.in. w Gdańsku, Toruniu, Płocku, Wałbrzychu, Lublinie, Częstochowie, Filharmonią Pomorską w Bydgoszczy, Filharmonią Zielonogórską, Orkiestrą Symfoniczną w Zamościu, Elbląską Orkiestrą Kameralną, Dolnośląską w Jeleniej Gorze, Sinfonia Baltica w Słupsku), Królewską Orkiestrą Symfoniczną oraz z teatrami w Polsce, m. in. Teatrem Wielkim w Poznaniu, Operą Bałtycką w Gdańsku, Operą na Zamku w Szczecinie, Operą Wrocławską i Teatrem Muzycznym w Łodzi, Poznaniu i w Lublinie. Ta współpraca zaowocowała nagrodą Marszałka Województwa Lubelskiego za wybitne osiągnięcia artystyczne w sezonie 2002/2003. Artystka śpiewała na scenach zagranicznych, m.in. w Niemczech, Austrii, Holandii, Belgii, Szwecji. Kilkakrotnie uświetniała obchody Święta Narodowego Francji w Ambasadzie Francuskiej oraz Dnia Niepodległości w Ambasadzie Amerykańskiej. W 2019 roku została zaproszona na specjalny koncert na cześć międzynarodowych obchodów 200-lecia urodzin S. Moniuszki i 25-lecia Celebrity Symphony Orchestra w Toronto/ Kanada. W listopadzie 2008 roku Joanna Horodko wykonała partię Violetty w „Traviacie” G. Verdiego w superprodukcji przygotowanej przez Teatr Muzyczny w Lublinie. W latach 2010 i 2011 artystka dokonała nagrań płyt CD z klasycznym repertuarem operowym wraz z Orkiestrą Reprezentacyjną Wojsk Lądowych. W roku 2012 śpiewaczka nagrała z tą orkiestrą płytę z muzyką filmową „Muzyka Wielkiego Ekranu”. Na przełomie 2015/2016 artystka wystąpiła u boku znakomitych skrzypków: maestro Vadima Brodskiego i romskiego wirtuoza Miklosza Deki Czureji. W grudniu 2018 wystąpiła w megaprodukcji Filharmonii Sudeckiej „Dwa żywioły” wraz z Krzysztofem Cugowskim. W kwietniu 2019 artystka ponownie zaśpiewała partię Violetty w „Traviacie” – tym razem w Ernst Reuter Saal w Berlinie. W grudniu tego samego roku dokonała nagrania polsko-amerykańskiego koncertu kolęd dla TVP3 z orkiestrą ORSP. Ponadto dokonała nagrań dla TVP Kultura oraz IPN z Teatrem Muzycznym w Poznaniu „Good Night” H.M. Góreckiego. W roku 2021 wydała także płytę „Pieśń współczesna – kompozytorzy poznańscy”. Od kilku lat jest jurorem na konkursach piosenek obok m.in.: Eleni, Artura Orzecha, Marka Piekarczyka, Haliny Mlynkowej, Szymona Wydry. Artystka chętnie wykonuje repertuar kantatowo-oratoryjny prezentując go m.in. na I Festiwalu Sakralnym „Muzyka u OO. Jezuitów” (Łódź 2003), Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej Trzebnica 2004 u boku prof. Teresy Żylis–Gara, w Operze Nova w Bydgoszczy, w oratorium „Mesjasz” G.F. Haendla, czy tez podczas Missa Pro Defuncto – „Requiem” W.A. Mozarta z orkiestrą Collegium F pod batutą Marcina Sompolińskiego. W listopadzie 2013 artystka uzyskała stopień doktora sztuki na Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy, a w 2021 tytuł doktora habilitowanego Akademii Muzycznej w Poznaniu, gdzie od 2016 roku jest adiunktem – pedagogiem śpiewu. W roku 2019 została przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyróżniona odznaką honorową „Zasłużony dla kultury polskiej”.

 

AGNIESZKA TYRAWSKA

sopran

 Ukończyła z wyróżnieniem Akademię Muzyczną im. F. Chopina w Warszawie Filię w Białymstoku (specjalność: Elet w klasie ad. Krystyny Gołaszewskiej i specjalność: dyrygentura chóralna w klasie prof. Bożenny Sawickiej), Akademię Muzyczną im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi (specjalność wokalno-aktorska w klasie śpiewu prof. Urszuli Kryger). W roku 2013 uzyskała stopień doktora sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej dyrygentura (Akademia Muzyczna im. St. Moniuszki w Gdańsku). Brała udział w licznych kursach mistrzowskich zarówno Eletowych (m.in. u Miriam Nastasi, Hansa Martina Zilla, Janosa Balinta, Elżbiety Dastych- Szwarc, Urszuli Janik, Cezarego Traczewskiego) jak i wokalnych (m.in. u Olgi Pasiecznik, Andrzeja Leonarda Mroza). Była dwukrotną laureatką etapu regionalnego, konkursu na najlepszego studenta Primus Inter Pares, uzyskała pierwszą nagrodę w konkursie Primus Expert – najlepszy w regionie w dziedzinie „Artysta”, zajęła II miejsce w IV Konkursie Młodych Chórmistrzów. W 2006 roku była laureatką ogólnopolskiego Einału konkursu na najlepszego studenta RP Primus Inter Pares – otrzymała I nagrodę  w  kategorii  „Artysta”.  Stypendystka  ministra  kultury. Współpracowała przez wiele lat jako solistka, Elecistka, dyrygent, i chórmistrz z Filharmonia Lwowską, Filharmonią Lubelską, Filharmonią Podkarpacką, Filharmonią Dolnośląską w Jeleniej Górze, Filharmonią Sudecką w Wałbrzychu, Filharmonią Warmińsko-Mazurską, Operą i Filharmonią Podlaską, Filharmonią Łomżyńską, Teatrem Muzycznym w Lublinie, NFM im. W. Lutosławskiego, Filharmonia Sinfonia Baltica w Słupsku, Agencją Artystyczną Pro Musica, Chórem Dudaryk ze Lwowa, Chórem Akademickim UMCS w Lublinie, Chórem Akademickim Politechniki Lubelskiej (stała współpraca do dnia dzisiejszego), Chórem Akademickiem KUL, z Białostockim Chórem Kameralnym Cantica Cantamus, założycielka i kierownik zawodowego zespołu wokalnego Elementorum. Od tego roku prowadzi archidiecezjalny chór chłopięco-męski Pueri Cantores Lublinenses. Jako solistka – śpiewaczka pracowała z wieloma dyrygentami: m.in. Marcinem Sompolińskim, Marcinem Nałęcz-Niesiołowskim, Szymonem Makowskim, Jerzym Koskiem, Przemysławem Fiugajskim, Wojciechem Rodkiem, Rubenem Silva, Kubą Wnukiem, Vincentem Kozlovsky’im. Koncertowała z wieloma orkiestrami w kraju i za granicą wykonując partie solowe w utworach W. A. Mozarta, J.S. Bacha, A. Vivaldiego, G.F. Haendla, A. Brucknera, G. Verdiego, G. Bizeta, S. Moniuszki, J. Straussa, A. Dvoraka, J.D. Zelenki, E. d’Astorgi, J. Ruttera, A.L. Webbera, L. Bernsteina, G. Gerschwina, Wajnberga, S. Koszowskiego, M. A. Charpentiera, J. Bocka, P. Bańki, K. Dębskiego, A. Nikodemowicza. Dokonała wielu prawykonań i nagrań. Wystąpiła w koncercie  zrealizowanym  przez  TVP  (pierwsza  emisja 28.01.2018 roku w TVP2) wykonując Ekstazę do świętego z feretronu P. Bańki. Obecnie jest solistką Teatru Muzycznego w Lublinie.

 

KAMIL PĘKALA

baryton

W 2008 roku z wynikiem bardzo dobrym ukończył gdańską Akademię Muzyczną im. Stanisława Moniuszki w klasie prof. dr hab. Leszka Skrli. Uczestniczył w kursach wokalnych prowadzonych przez profesorów: Jadwigę Rappe, Paula Easwooda i Ryszarda Karczykowskiego. W swoim dorobku artystycznym ma takie role, jak: partia Marcina i Stanisława w „Verbum Nobile” S. Moniuszki, Jakuba we „Flisie” S. Moniuszki, partię Miecznika oraz Macieja w „Strasznym Dworze” S. Moniuszki, partię Moralesa oraz Dancaira w „Carmen” G.Bizeta, partię Sierżanta Belcore w „Napoju Miłosnym” G. Donizzetiego, Hrabiego Carnero oraz Księcia Homonaya w „Baronie Cygańskim” J. Straussa, partię Leonarda w„Comedy of the Dumb Wife” T. Kasserna, partię Jupitera w „Orfeuszu w piekle” J. Offenbacha, partię Figara w „Cyruliku Sewilskim” G.Rossiniego, Germonta w „Traviacie” G. Verdiego, Mareclla w „Cyganerii” G. Pucciniego, Marullo w „Rigoletto” G. Verdiego oraz Eryka w „Phantomie” Maury Yestona. Był solistą na Festiwalu „Eurounionorchestries” w 2004 oraz 2008 roku. W latach 2006-2008 pracował jako solista Opery Bałtyckiej w Gdańsku. Współpracuje również z Filharmonią Warmińsko- Mazurską, Filharmonią Jeleniogórską ,Teatrem Muzycznym w Lublinie, Operą Śląską w Bytomiu, Operą Bałtycką w Gdańsku oraz Operą Nova w Bydgoszczy. W 2001 roku otrzymał pierwszą nagrodę na „Festiwalu Muzyki Niemieckiej” w Rzeszowie, a 2002 roku wyróżnienie na ogólnopolskim Konkursie Wokalnym im. Franciszki Platówny we Wrocławiu. W maju 2006 roku otrzymał drugą nagrodę na ogólnopolskim Konkursie Wokalnym w Dusznikach Zdroju, natomiast w listopadzie tego roku III nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Wokalnym im. Antonina Dworaka w Karlovych Varach.

 

GRZEGORZ SZOSTAK

bas

Ukończył studia na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie, a następnie w łódzkiej Akademii Muzycznej im. G. K. Bacewiczów. Jest również absolwentem studiów podyplomowych w zakresie „Zarządzania kulturą” w Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi. Wykładowca Uniwersytetu Łódzkiego – Zakład Dialektologii Polskiej i Logopedii oraz Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi na kierunkach – pedagogika oraz pedagogika tańca. Od 2014 roku właściciel agencji impresaryjnej – GATS MUSIC & ART Grzegorz Szostak IMPRESARIAT ARTYSTYCZNY z siedzibą w Warszawie Debiutował na scenie Teatru Wielkiego – Opery Narodowej rolą Szóstaka we Flisie St. Moniuszki. W latach 1993-2004 solista Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, a w latach 2003-2012 − pierwszy solista Teatru Muzycznego w Lublinie. Od sezonu 2008/2009 solista Teatru Wielkiego w Łodzi. Współpracuje z: Teatrem Wielkim – Operą Narodową, Operą i Filharmonią Podlaską w Białymstoku, Operą Śląską w Bytomiu, Operą Krakowską i Operą Wrocławską. Brał udział w koncertach i przedstawieniach w całej Europie, m.in. koncerty sylwestrowe i noworoczne w Pałacu Festiwalowym w Cannes ( Francja ) oraz w Montreux ( Szwajcaria ); śpiewał podczas koncertu dla belgijskiej rodziny królewskiej, a także księżnej i księcia Luksemburga. Występował również na deskach Opery w Dubaju (Zjednoczone Emiraty Arabskie). Stały współpracownik Brennecke-art e.U. Künstler – und Eventagentur – Austria. W jego repertuarze znajduje się ponad 70 partii solistycznych, takich jak: Skołuba i Zbigniew w Strasznym dworze Moniuszki, Don Basilio i Don Bartolo w Cyruliku sewilskim Rossiniego, Sarastro w Czarodziejskim flecie Mozarta, Lindorf, Coppelius, Dr Miracle, Dapertutto oraz Crespel w Opowieściach Hoffmanna Offenbacha, Wodnik w Rusałce Dvořaka, Zaccaria w Nabucco, Filip II, Wielki Inkwizytor w Don Carlosie, Ramfis w Aidzie Verdiego, Książę Griemin w Eugeniuszu Onieginie Czajkowskiego, tytułowy Don Pasquale Donizettiego, Timur w Turandot Pucciniego, Hunding w Walkirii a także Daland w Holendrze Tułaczu Wagnera, Tewje w Skrzypku na dachu Bocka. Z powodzeniem wykonuje również basowe partie oratoryjno – kantatowe: W. A. Mozart – Requiem, G.F. Hëndel – Mesjasz, G. Verdi – Messa da Requiem, A. Dvořak – Stabat Mater, Mahler – VIII symfonia ( Tysiąca ), W. Kilar – Missa pro Pace. Współpracował z takimi reżyserami, jak: Harry Kupfer, Dieter Kaegi, Herbert Adler, Anette Leistenschneider, Giorgio Madia, Waldemar Zawodziński, Roberto Skolmowski, Jerzy Gruza, Andrzej Strzelecki, Mariusz Treliński, Tomasz Konina, Jerzy Stuhr, Krystyna Janda, Michał Znaniecki, Maria Sartova, Barbara Wysocka, Wojciech Adamczyk oraz z dyrygentami: Antoni Wit, Jerzy Maksymiuk, Tadeusz Kozłowski, Michał Klauza, Mirosław Błaszczyk, Mieczysław Dondajewski, Ewa Michnik, Vladimir Kiradjiev, Evgeny Volynsky, Gabriel Chmura, Łukasz Borowicz, Tomasz Tokarczyk, José Maria Florêncio, Ruben Silva, Carlo Montanaro, Patrick Fournillier, Grzegorz Nowak, Adam Banaszak, Bassem Akiki.

 

dr ELŻBIETA KACZMARZYK – JANCZAK

 Mezzosopran

Absolwentka Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Laureatka polskich i międzynarodowych konkursów wokalnych. Od 1993 solistka Opery Wrocławskiej. Wykonawczyni głównych partii w operach: Carmen, Nabucco, Trubadur, Gioconda, Falstaff, Aida,Samson i Dalila, Rycerskość wieśniacza, Złoto Renu, Walkiria, Zygfryd, Parsifal, Kobieta bez cienia i inne. W 2000 nagrała jako pierwszy polski mezzosopran partię Azuceny na CD. Płyta ta zdobyła nominację do prestiżowej nagrody Fryderyk 2000. W 2000 została odznaczona przez Prezydenta RP Brązowym Krzyżem Zasługi. W latach 2001-2016 solistka TM w Lublinie (Carmen, Straszny dwór, Nabucco, La Traviata, Baron Cygański, Zemsta nietoperza i inne). W 2003 odznaczona Nagrodą Prezydenta Miasta Lublina Osobowość Roku. W 2005 odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP oraz wykonała kolejną realizację Carmen w Operze Wrocławskiej. W 2005 zaśpiewała w TW-Operze Narodowej w Warszawie u boku maestro Placido Domingo partię Fricki w Walkirii R. Wagnera i rozpoczęła stałą współpracę z tą sceną (tytułowa Carmen, Cześnikowa w Strasznym dworze, Berta w Cyruliku sewilskim). W 2006 zadebiutowała w Deutche Opern am Rhein w Düsseldorfie w partii Amneris w Aidzie. W sezonach 2004/2005/2006 wykonała superprodukcje Pierścień Nibelunga ( Fricka, Erda). W 2006 zaśpiewała tytułową Carmen w premierze Gliwickiego TM, spektakl nagrodzony Złotą Maską. W 2008 roku zaśpiewała partię Maryny w superprodukcji Borys Godunow. W 2009 zaśpiewała Dalilę w premierze Samsona i Dalili i wystąpiła w polskiej prapremierze Kobiety bez cienia R.Straussa, śpiewając jedną z najtrudniejszych partii mezzosopranowych w literaturze operowej-Am- me. W 2010 odznaczona nagrodą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Brązową Glorią Artis .W 2010 uzyskała tytuł Doktora sztuki muzycznej. W 2011 w Operze Wrocławskiej zaśpiewała Kundry w premierze Parsifala R. Wagnera i zaśpiewała w światowej prapremierze opery Pułapka, a w Operze Bytomskiej wykonała partię Eboli w premierze Don Carlosa. W 2011 wzięła udział w superprodukcji TM w Lublinie Nabucco (Fenena). W 2012 zaśpiewała partię Santuzzy w premierze Rycerskości wieśniaczej oraz została odznaczona przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego medalem Zasłużony dla Kultury Polskiej. W 2013 wykonała Requiem G. Verdiego w Filharmonii Lubelskiej i wystąpiła w TM w Poznaniu w spektaklach Barona Cygańskiego (partia Czipry). W 2015 zaśpiewała w premierze Eugeniusza Oniegina oraz została odznaczona przez Prezydenta RP Medalem za Długoletnią Służbę. W 2015 wystąpiła w premierze sztuki Kwartet. W 2016 zaśpiewała partię Czipry w Superprodukcjach Filharmonii Sudeckiej Baron Cygański. W 2017 wystąpiła na Festiwalu Operowym w Bydgoszczy (Kwartet) oraz wykonała koncerty Inauguracyjne i Noworoczne w Filharmonii Dolnośląskiej oraz Stabat Mater A. Dvoraka. W 2017 zaśpiewała Cześnikową w Strasznym dworze w Superprodukcji Operowej w Jeleniej Górze, wystąpiła w Operze Bałtyckiej w Wielkim Koncercie Galowym oraz została odznaczona Srebrnym Medalem za Zasługi dla Województwa Dolnośląskiego oraz Nagrodą Kulturalną Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

W 2018 wykonała Gale Noworoczne w Berlinie, zaśpiewała Stabat Mater K. Szymanowskiego w Filharmonii Jeleniogórskiej, oraz u boku Krzysztofa Cugowskiego wykonała koncert Przebudzenie, z okazji 100-lecia obchodów Niepodległości Polski. W 2018 zaśpiewała Cześnikową w Superprodukcji Filharmonii Dolnośląskiej Straszny dwór i zaśpiewała koncert finałowy na Międzynarodowym Festiwalu w Rumuni oraz wzięła udział w II Karkonoskim Festiwalu Operowym(Carmen). W 2019 zaśpiewała Gale Noworoczne w Berlinie wykonała Koncerty Galowe w Filharmonii Olsztyńskiej, zaśpiewała partię Zity w premierze Gianni Schichi w Operze Szczecińskiej oraz zaśpiewała Fenenę w Nabucco w Superprodukcji operowej Filharmonii Jeleniogórskiej. W październiku 2019 zaśpiewała na Gali Operowej w Toronto The Very Best of Moniuszko pod patronatem Prezydenta RP oraz wykonała Reqiuem G. Verdiego z Filharmonią Dolnośląską. W 2020 wystąpiła w spektaklach premierowych Gianni Schicchi w Operze Szczecińskiej a w Operze Wrocławskiej w Skrzypkach na dachu w partii Gołdy. W 2021 wystąpiła w kolejnej Superprodukcji Filharmonii Dolnośląskiej : Baron cygański. W 2022 wystąpiła w kolejnej premierze Opery Wrocławskiej Carmen i ponownie w Carmen na kolejnej edycji Festiwalu Karkonoskiego,, oraz w spektaklach Gianni Schcchi w Operze na Zamku w Szczecinie oraz w „Mszy koronacyjnej” w Legnicy i Wrocławiu . W 2022 i w 2023 wzięła udział w spektaklach Wesela Figara w Operze Wrocławskiej .

 

Patronat Honorowy

 

Zmień rozmiar tekstu
Zmień kontrast