Dom Kultury + Edycja 2023

Projekt „Niech moc będzie z nami, czyli o budowaniu wielkich relacji w małym mieście” wzmocni wizerunek instytucji kultury jako miejsce do budowania wspólnych działań a nie potencjalnego konkurenta. Bezpośrednio przełoży się na silniejszą, nierozproszona ofertę a mieszkańcom pozwoli na nie dokonywanie ciągłych wyborów. Do osiągnięcia postawionego sobie celu wykorzystamy aktywne metody, takie jak: warsztaty, spotkania, szkolenia czy wywiady.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: Dom Kultury+ Edycja 2023

W ramach projektu w czerwcu 2023 r .zawiązany został  przez mieszkańców, organizacje i instytucje bolkowskieruchem społeczny  Partnerstwo lokalne „Otwarte Drzwi”. Jego  celem jest ożywienie życia kulturalnego i społecznego Gminy Bolków oraz informowanie o nim mieszkańców, stwarzanie okazji do sąsiedzkich spotkań, zachęcanie do zaangażowania we wspólne działania na rzecz społeczności lokalnej i najbliższego otoczenia.

Pracownicy CKB oraz członkowie i członkinie Partnerstwa wzięli udział w cyklu szkoleń, warsztatów, spotkań, których celem było doprowadzenie  do opracowania oferty wspólnych działań kulturalnych i artystycznych.

Pierwszym działaniem w ramach Partnerstwa  było utworzenie Sąsiadowiska – Otwartej Przestrzeni Społecznej, miejsca otwartego  dla każdego kto ma ochotę w nim być.  Jest to przestrzeń zbudowana na bezinteresownej pracy, uśmiechu i dobrej energii.

Zmień rozmiar tekstu
Zmień kontrast