Kultura Dostępna 2022

Projekt „Zaprzyjaźnij się z kulturą – kultura dostępna dla dzieci” to szereg działań artystycznych, które są odpowiedzią na
potrzeby najmłodszych i ich rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej, jak i dzieciom z zaburzeniami przetwarzania
sensorycznego, mającymi utrudniony dostęp do kultury często ze względów ekonomicznych, jak i społeczno–mentalnych. W
ramach projektu realizowane będą warsztaty sensoryczne, plastyczne i teatralne, cykl wycieczek patriotycznych. Finałem projektu
będzie wydarzenie teatralne połączone z wystawa w wykonaniu dzieci. Wszystkie działania są realizowane w partnerstwie
Centrum Kulturalno-Biblioteczne Gminy Bolków i Świetlicy Socjoterapeutycznej im. Św. Ks. Z. Gorazdowskiego
prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr Św. Józefa w Bolkowie.

Elementy składowe zadania (program, opis poszczególnych działań)

Maj – listopad – I Warsztaty dla dzieci i rodziców – spotkania dla dzieci oraz ich rodziców mające na celu pobudzenie
twórczości dzieci i ich aktywności. Warsztaty zainicjują działania sprzyjające budowaniu i wzmocnieniu relacji i więzi dziecka i
rodzica.
Na ofertę składa się zbiór warsztatów i zajęć prowadzonych przez specjalistów, jak i instruktorów pracujących z dziećmi zarówno
w Świetlicy socjoterapeutycznej w Bolkowie prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr Św. Józefa, jak i w Centrum Kulturalno–
Bibliotecznym Gminy Bolków, na które składają się zajęcia sensoryczne, plastyczne i arteterapia tzw. Lecznicza moc sztuki
(bajkoterapia, choreoterapia, muzykoterapia, filmoterapia).

Maj – wrzesień – II Dotknij sztuki – Zwiedzanie Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu, miejsca nowoczesnych wystaw
historycznych, projektów edukacyjnych i kulturalnych. Podczas zwiedzania dzieci będą mogły wziąć udział w warsztatach
edukacyjnych, doświadczyć sztuki w bezpośrednim kontakcie.
Kolejnym ważnym wydarzeniem będzie wyjazd dzieci i ich opiekunów do Gniezna, gdzie poznają historię powstania pierwszej
stolicy Polski oraz zwiedzą ważne miejsca kulturowe, mające wysoką wartość edukacyjną i artystyczną :
• Archidiecezja Gnieźnieńska pierwsza metropolia kościelna w Polsce,
• Muzeum Początków Państwa Polskiego,
• Gotycka katedra Gnieźnieńska
Maj – listopad – III Terapia teatrem – warsztaty teatralne – zajęcia prowadzone przez profesjonalnego i doświadczonego
reżysera. Warsztaty te wzmocnią pozytywnie zachowania dzieci, sprawią, że staną się bardziej otwarte i kreatywne a i być może
pozwolą wydobyć drzemiący w dzieciach talent aktorski!
Wrzesień – listopad – IV Finałem projektu będzie wydarzenie „Mały Artysta” – wystawa dzieci, na której zaprezentowane zostaną
własnoręcznie zrobione rękodzieła zrobione na warsztatach, połączona z wystawą fotografii – zdjęcia wykonane przez dzieci
podczas wizyt w miejscach kulturowych. Jednocześnie zaprezentowana zostanie kreacja teatralna/performance w wykonaniu
uczestników projektu pod nazwą „Narodziny Państwa Polskiego”.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Zmień rozmiar tekstu
Zmień kontrast