Zespół

Katarzyna Doszczak-Fuławka, dyrektor CKB, e-mail: dyrektor@ckb-bolkow.pl
Wioletta Drewniak, zastępca dyrektora, e-mail: w.drewniak@ckb-bolkow.pl
Anna Dąbrowska, główna księgowa, e-mail: a.dabrowska@ckb-bolkow.pl
Magdalena Kazimierów, starszy referent ds. biurowo-kadrowych, e-mail: m.kazimierow@ckb-bolkow.pl

Biblioteka Publiczna:

Jolanta Pawlik, Dział dla Dorosłych, e-mail: j.pawlik@ckb-bolkow.pl
Renata Szczypiór, Dział Dziecięco-Młodzieżowy, e-mail: r.szczypior@ckb-bolkow.pl
Renata Kwolek, Informatorium, e-mail: r.kwolek@ckb-bolkow.pl
Joel Śluczka, Filia Biblioteki w Lipie, e-mail: j.sluczka@ckb-bolkow.pl
Grażyna Książek, Filia Biblioteki w Kaczorowie, e-mail: g.ksiazek@ckb-bolkow.pl

Dział Instruktorów:

Wioleta Kulig, Kierownik ds. upowszechniania kultury: w.kulig@ckb-bolkow.pl
Krystyna Korman-Mażol, Instruktor ds. plastycznych i koordynator Kina za Rogiem, e-mail: k.korman-mazol@ckb-bolkow.pl
Ryszard Bożek, Instruktor ds. muzycznych, e-mail: r.bozek@ckb-bolkow.pl
Magdalena Grądzka, Instruktor kulturalno-wychowawczy w świetlicy w Starych Rochowicach, Płoninie, Grudnie                                                                                                                                                                                   oraz instruktor ds. działalności podstawowej, e-mail: m.gradzka@ckb-bolkow.pl                                                                                                                                               Adam Próchnicki, Instruktor kulturalno-wychowawczy w świetlicy w Kaczorowie, Mysłowie oraz opiekun sali siłowo-ruchowej , e-mail: a.prochnicki@ckb-bolkow.pl 

Zmień rozmiar tekstu
Zmień kontrast