Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych Kierunek Interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych

Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych jest bezpośrednią kontynuacją i rozwinięciem Priorytetu 1. Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w latach 2016–2020 oraz wcześniejszego programu własnego Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”.

Grupą odbiorców docelowych są czytelnicy i użytkownicy bibliotek publicznych, którzy w ramach wsparcia NPRCz 2.0 będą mogli korzystać z udoskonalonej i poszerzonej oferty bibliotek publicznych obejmującej zarówno aktualizowane w trybie ciągłym i systematycznie uzupełniane o nowości wydawnicze księgozbiory bibliotek, jak i formy zdalnego dostępu, umożliwiające użytkownikom bibliotek dostęp do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków także poza godzinami otwarcia placówek bibliotecznych, przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.

W ramach kierunku interwencji 1.1. corocznie w procedurze konkursowej będą ogłaszane nabory wniosków na zadanie związane z zakupem i zdalnym dostępem do nowości wydawniczych. Dofinansowanie przekazywane będzie beneficjentom w ramach pomocy finansowej budżetu państwa w formie dotacji celowej.

W 2022 roku na dofinansowania dla bibliotek publicznych w ramach Kierunku interwencji 1.1. przeznaczono kwotę 34,9 mln złotych.

Centrum Kulturalno-Biblioteczne Gminy Bolków otrzymało dotację w wysokości 8000 zł

Zmień rozmiar tekstu
Zmień kontrast