GALERIA ARS ET HISTORIA

Bolkowska Galeria Historyczno-Artystyczna „ARS ET HISTORIA” powstała w roku 2019 po gruntownym remoncie kościoła ewangelickiego w ramach projektu „Odbudowa i zmiana sposobu użytkowania kościoła ewangelickiego na obiekt pn.: Bolkowska Galeria Historyczno-Artystyczna ARS ET HISTORIA”. 15 listopada 2019 roku obiekt został przekazany w użyczenie Bibliotece Publicznej Gminy i Miasta Bolków, a od 01 stycznia 2021 r. Centrum Kulturalno-Bibliotecznemu Gminy Bolków.

Sam budynek został poświęcony w dniu 7.10.1855 r. i został zbudowany za miastem na terenach ogrodowych w stylu neogotyckim. Jego charakterystyczną cechą była wysoka dzwonnica z czterema narożnymi wieżyczkami i jako zwieńczenie wąski szpic, przez nią prowadziło główne wejście. Kościół posiadał 850 miejsc siedzących. Wnętrze było klarownie podzielone, środkowy ciąg kończył się przed absydą ołtarzem ozdobionym portretem Chrystusa. Po prawej stronie tego łuku znajdowała się ambona. Wąskie pilastry ze zdobionymi kapitelami po obu stronach kończyły się wysklepionymi łukami i na nich opierały się empory w nawach bocznych. Dodatkowo w roku 1922 zainstalowano dwudziestosześciogłosowe organy, które zostały wykonane przez firmę Schlag & Söhne ze Świdnicy, w późniejszych latach zamontowano ogrzewanie podłogowe elektryczne firmy Siemens-Schuckert.

Po II Wojnie Światowej kościół w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych przeszedł remont i został zaadaptowany na salę gimnastyczną dla miejscowego Zespołu Szkół Rolniczych. Zlikwidowano szczyt dzwonnicy – hełm, część antresoli tzw. chór wraz z organami. Zamurowano wejście boczne, część prezbiterium – późniejszy pokój dla nauczycieli. W nawie głównej zmieniono posadzkę z płyt granitowych na parkiet, pomieszczenia boczne w strefie prezbiterium adoptowano na sanitariaty. Na antresolach utworzono szatnię oraz magazyn.

W roku 2010 szkoła zrezygnowała z prowadzenia zajęć w tym obiekcie. Od tej pory stał pusty i nieużytkowany. Towarzystwo Miłośników Bolkowa wystosowało wniosek do władz Gminy Bolków o przejęcie budynku od powiatu jaworskiego i adaptacji go na „Bolkowską Galerię Historyczno-Artystyczną ARS ET HISTORIA”.

W 2016 roku Gmina Bolków złożyła wniosek do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, którego rozstrzygnięcie nastąpiło w 2017 roku. W dniu 21 listopada 2017 roku Gmina Bolków, zajmując 5 miejsce na liście rankingowej, otrzymała dofinansowanie projektu.

Całkowita wartość projektu: – 7.226. 044,40 zł
Dofinansowanie z UE – 5.572.282,68 zł
Wkład własny – 1. 653. 761, 72 zł

Opracowano na podstawie tekstu – M. Janas – Od kościoła ewangelickiego do Bolkowskiej Galerii „Ars et Historia” w Bolkowie.

Zmień rozmiar tekstu
Zmień kontrast