Kultura – Interwencje 2024

Za murem czasu: średniowiecze kontra współczesność. Polub. SUBSKRYBUJ

Projekt będzie polegał na przeprowadzeniu przez Centrum Kultury w Bolkowie szeregu działań mających na celu stworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa
w kulturze na poziomie regionalnym oraz upamiętniania polskiego dziedzictwa historycznego. W ramach projektu realizowane będą żywe lekcje historii, warsztaty fotograficzne oraz spotkania ze specjalistami z zakresu kulturoznawstwa i psychologii. Działania realizowane będą wspólnie z młodzieżą oraz podmiotami działającymi w strefie kultury i dziedzictwa narodowego.
Z diagnozy przeprowadzonej w 2021 roku w ramach projektu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne wynika, że w obszarze kultury
w Bolkowie brakuje działań skierowanych do młodzieży. Ponad to z wywiadów z młodzieżą prowadzonych w 2023 roku,
w lokalnej szkole wynika, że 60 % uczniów potrzebuje cyfrowego języka. W związku z tym naszym celem jest włączenie tej grupy wiekowej do działań projektowych z użyciem współczesnych mediów takich jak: Tik tok, Instagram, YouTube. Rezultatem podjętych działań będą filmy łączące świat współczesny ze średniowieczną historią.
Gmina Bolków posiada na swoim terenie 4 średniowieczne warownie. Szlak 4 Zamków w Gminie Bolków jest powodem do dumy i naszym dziedzictwem regionalnym, dlatego chcemy, aby młodzi ludzie poznali jego historię.
Jesteśmy przekonani, że zaangażowana młodzież przedstawi historię w atrakcyjny sposób oraz otworzy kanał komunikacyjny z rówieśnikami. Realizacja pozwoli na zbudowanie trwałych relacji z młodzieżą, co przełoży się na silniejszą współpracę i zawiązanie partnerstwa z ambasadorami kultury.

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego”

Za murem czasu: średniowiecze kontra współczesność. Polub. Subskrybuj.🏰🏰⏳📲💻
Ruszamy z projektem skierowanym do młodzieży z Gminy Bolków 🙂
W ramach projektu realizowane będą żywe lekcje historii, warsztaty fotograficzne oraz spotkania z ciekawymi ludźmi. Uczestnicy będą tworzyć filmy przy użyciu nowoczesnych mediów 🎬📸📲
⏩Nie czekaj! Zgłoś się do nas!
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: Kultura – Interwencje. Edycja 2024
Zmień rozmiar tekstu
Zmień kontrast