Aktualności

,,Jazzowe Mikołajki w Bolkowie’’

05.12.2023

Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu wraz z Fundacją Promocji Muzyki i Terapii Green zaprasza na ,,Jazzowe Mikołajki’’. Już  6 grudnia Centrum Kulturalno-Bibliotecznym Gminy Bolków – GALERIA ARS ET HISTORIA – zrealizujemy Małą Akademię Jazzu.  Wydarzenie jest organizowane w ramach XVI edycji Międzynarodowego Festiwalu Hałda Jazz 2023.

MAJ to niepowtarzalny i bardzo potrzebny projekt edukacyjny, którego odbiorcami będą dzieci i młodzież z Bolkowa. Dzięki Małej Akademii Jazzu odbiorcy będą mieli możliwość zapoznać się z historią jazzu, poznać instrumenty, rytm, improwizację. Wszystko to pod opieką znakomitych muzyków – pedagogów.

Poprzez realizację Małej Akademii Jazzu w pierwszej kolejności chcemy rozwijać zainteresowania młodych ludzi muzyką jazzową. Kolejnym założeniem MAJ jest kształtowanie umiejętności obcowania z muzyką na żywo, rozwijanie postaw kreatywnych i spontanicznych i wreszcie poszerzanie i pogłębienie wiedzy dzieci i młodzieży na temat funkcjonowania muzyki w kontekstach współczesnej kultury oraz kształtowanie niezbędnych w tym zakresie nawyków.

Istotą projektu jest realizowanie zajęć muzycznych prowadzonych przez znanych muzyków jazzowych. Jesteśmy przekonani, że obecność muzyki na żywo oraz dialog pomiędzy uczniami i osobami prowadzącymi przyczynią się do osiągnięcia założonych celów.

Realizując MAJ opieramy się o podstawy naukowe.
Ważnym i nieodłącznym elementem wszechstronnego wychowania człowieka jest sztuka. Dzięki niej możemy rozwijać procesy poznawcze, wzbogacać sferę uczuć, organizować proces prawidłowej percepcji, pobudzać wyobraźnię i kształtować postawy estetyczne.

Chcąc kształtować wrażliwość na piękno, rozwijać smak estetyczny musimy przygotować dziecko w tym kierunku już od wczesnego dzieciństwa.
Eksperyment i improwizacja to główne drogi do rozwoju artystycznego dzieci. Kontakt z muzyką i szeroko pojętą sztuką w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym mają bardzo istotny wpływ na kształtowanie się poczucia estetyki.

To wtedy dzieci gromadzą doświadczenia, które będą istotne dla całego ich życia. Rozwijają wyobraźnię, uczą się tworzyć i reagować na nowe sytuacje. W realizacji MAJ widzimy dodatkowe korzyści, ponieważ proponowany projekt zaliczyć można do działań profilaktycznych. Wychodząc z założenia, że wczesnoszkolna profilaktyka powinna bazować na wzmacnianiu naturalnych procesów rozwoju potencjału i możliwości dzieci i młodzieży, to właśnie MAJ spełnia wszystkie warunki. Patrząc z tej perspektywy, okres dojrzewania sprzyja nie tylko ujawnieniu się zachowań ryzykownych, ale i wzmacnianiu dążenia większości młodych ludzi do pozytywnego rozwoju.

Eksperci dostrzegają potrzebę masowego docierania z działaniami profilaktycznymi do wielu populacji: dzieci, młodzieży, młodych dorosłych, rodziców oraz różnych grup zawodowych. Wśród skutecznych strategii profilaktyki uniwersalnej wymieniają m.in. aktywne kształtowanie przekazów kulturowych oraz wzmacnianie środowisk potencjalnie profilaktycznych w jego funkcji wychowawczej, w tym ruchy młodzieżowe i organizacje pozarządowe, określone grupy zawodowe, np. lekarze, nauczyciele, urzędnicy, ludzie mediów (K. Wojcieszek, 2006).

Uczestnicy są zwolnieni z opłat albowiem projekt jest współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach realizacji XVI Międzynarodowego Festiwalu Hałda Jazz. Sponsorem wydarzenia jest Port Lotniczy Wrocław, który wspiera Kulturę Wysokich Lotów.

 

Zmień rozmiar tekstu
Zmień kontrast