Aktualności

FILM pt.: KARKONOSZE. PIEŚŃ WIATRU I MROZU – KONTINUUM

28.02.2023

Karkonosze to wyjątkowe góry położone w Europie Środkowej, na granicy Polski i Republiki Czeskiej. Góry te stanowią najwyższe pasmo
Sudetów. Na tle otaczających krajobrazów tej części kontynentu, tutejsza przyroda jest wyjątkowa. W stosunkowo niewysokich górach,
jakimi są Karkonosze, spotkamy zarówno gatunki roślin i zwierząt typowo wysokogórskie – alpejskie jak i charakterystyczne dla rejonów
północnych, subarktycznych. Dzisiejsza przyroda Karkonoszy w dużej mierze ukształtowana została przez epokę lodową. Polodowcowe dziedzictwo odcisnęło tu swoje trwałe piętno. Zarówno charakterystyczna rzeźba terenu jak i wyjątkowy, często reliktowy
skład fauny i flory oraz panujące tu surowe warunki klimatyczne upodabniają Karkonosze do rejonów subarktycznych, dlatego
nazywane są wyspą Arktyki w sercu Europy.

Karkonosze. Pieśń Wiatru i Mrozu – Kontinuum to niezwykła, ponadczasowa opowieść o górach, w których łączą się monumentalne piękno i potęga żywiołów z wrażliwością misternych górskich ekosystemów, pozostających w równowadze od tysięcy lat.
Film ukazuje zarówno odwieczne cykle przyrody jak i niepowtarzalną ulotność chwili, jedynej w swoim rodzaju i bezpowrotnie przemijającej. Misterium przyrody jawi się tu jako spektakl dostępny dla uważnych i wtajemniczonych. Do tego świata zaprasza nas autor, dla którego obraz ten jest bardzo osobistym hołdem złożonym Karkonoszom.
W filmie nie pada ani jedno słowo – głos został oddany przyrodzie, a nastrój i emocje podkreśla skomponowana specjalnie dla tego dzieła muzyka.

Autor – Marek Martini, biolog, przyrodnik, filmowiec przyrody.

Zmień rozmiar tekstu
Zmień kontrast