Aktualności

Wystawa „Obrazy poezją Wisławy Szymborskiej inspirowane”

12.03.2024

Obrazy poezją Wisławy Szymborskiej inspirowane” to nowy temat wystawy artystów z Lubińskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury, która po raz pierwszy pod koniec ubiegłego roku, została zaprezentowana w Centrum Kultury MUZA w Lubinie. Wystawa była wyzwaniem konkursowym, a  prace oceniło Jury pod przewodnictwem prof. dr hab. Pawła Soroki, które oficjalnie zostały ogłoszone  na wernisażu wystawy w dniu 4 grudnia 2023 r. Do konkursu zgłoszonych zostało 16 prac i wszystkie spełniły warunki regulaminu. Artyści mieli za zadanie pogłębić swoją wiedzę dotyczącą twórczości poetki i starannie dobrać wiersz, którego treść miała by ich inspirować do przekazania myśli autorki w sposób plastyczny.

Wystawa prezentuje się zjawiskowo, a artyści z Lubińskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury po raz kolejny nie zawiedli. Odbiorca może zagłębić się w otchłań myśli przekazanych w wierszu przez Wisławę Szymborską i porównać ją do sentencji uwidocznionych przez artystę w obrazie. Wiersze Wisławy Szymborskiej mają głęboką treść, poruszają do głębi i skłaniają do refleksji. Po głębokiej analizie wskazują nam, z czym możemy się identyfikować i kierować w życiu.

 

Zmień rozmiar tekstu
Zmień kontrast